Дигитален печат

Related posts

CD и DVD

Печатење на CD и DVD режење на истите и изработка на омот од хартија + пластична опаковка.        

Каталози

Печатење на каталози во различни големини во фул колор. – со сјај и мат ламинација – хартија со различна дебелина – метална и...

Ваучери

Печатење на ваучери во различни големини во фул колор. – со сјај и мат ламинација – хартија со различна дебелина – ПВЦ фолија...