Related posts

CD и DVD

Печатење на CD и DVD режење на истите и изработка на омот од хартија + пластична опаковка.        

Брошури

Печатење на брошури во различни големини во фул колор. – со сјај и мат ламинација – хартија со различна дебелина.