Related posts

CD и DVD

Печатење на CD и DVD режење на истите и изработка на омот од хартија + пластична опаковка.        

Флаери

Печатење на флаери, лифлети, гарантни листови, упатства на хартија (130гр.,150гр., 300 гр.) мат и сјај со фул колор. – еднострано и...