Related posts

Беџ

Изработка на беџ со димензија од 58mm и 38mm со дизајнирана површина. – метална основа и метална игла

CD и DVD

Печатење на CD и DVD режење на истите и изработка на омот од хартија + пластична опаковка.