Календари

kalendarkalendar-ziden
Изработка на календари во фул
колор.
– столен и ѕиден календар со
различен број на страници
– со сјај и мат ламинација
– со различна дебелина на хартија
– еднострано и двострано
– спирали со различни бои.

Related posts

Беџ

Изработка на беџ со димензија од 58mm и 38mm со дизајнирана површина. – метална основа и метална игла