Related posts

Брендирање објекти

Брендирање објекти во фул колор на различен тип на фолии. – бела, мат и сјај – транспарентна, мат и сјај – огледална –...

Table Tent

Изработка на table tent во фул колор. – со сјај и мат ламинација – 300гр. хартија – еднострано и двострано.