Хартија

2-hartija

   Печатење на хартија, еднострано и
   двострано со фул колор и различна
   димензија.
   Видови хартија:
   – blueback
   – 170 гр. хартија
   – 250 гр. хартија
   – фотохартија

  Related posts

  Table Tent

  Изработка на table tent во фул колор. – со сјај и мат ламинација – 300гр. хартија – еднострано и двострано.