Related posts

Беџ

Изработка на беџ со димензија од 58mm и 38mm со дизајнирана површина. – метална основа и метална игла

Сертификати

Печатење на сертификати на 300гр. сјај и мат хартија до А3+ формат во фул колор. – доработка со сјај и мат ламинација – доработка...

Table Tent

Изработка на table tent во фул колор. – со сјај и мат ламинација – 300гр. хартија – еднострано и двострано.