Related posts

Брендирање објекти

Брендирање објекти во фул колор на различен тип на фолии. – бела, мат и сјај – транспарентна, мат и сјај – огледална –...

Брошури

Печатење на брошури во различни големини во фул колор. – со сјај и мат ламинација – хартија со различна дебелина.

CD и DVD

Печатење на CD и DVD режење на истите и изработка на омот од хартија + пластична опаковка.