Related posts

Брошури

Печатење на брошури во различни големини во фул колор. – со сјај и мат ламинација – хартија со различна дебелина.

Календари

Изработка на календари во фул колор. – столен и ѕиден календар со различен број на страници – со сјај и мат ламинација – со...